För att lägga en bra webbstrategi gäller det att tänka efter före.

Du vill inte hamna i en sits som så många andra där du inte når dina uppsatta mål på nätet. Inte heller vill du bygga funktioner på din hemsida utan att veta varför och vad de skulle vara bra för. En lyckad strategi ger en bra och frekvent närvaro på webben. En genomtänkt webbstrategi ger dig och ditt företag många fördelar:

collage av ord med hänvisning till internet

• Närvaron på webben känns lyckad, eftersom du vet vad du vill ha ut av det

• Närvaron på webben blir billigare, eftersom en bra strategi dirigerar dig i rätt riktning från början och du undviker att göra fel

• Närvaron på webben går från att bara kosta till en lyckad investering, eftersom man både kan mäta och värdera det du får tillbaka på grund av din närvaro 

• Samarbetet och närvaron på webben blir enklare och mer kontinuerlig när alla vet om vad som skall göras och vilka mål som skall nås.

• Att prioritera blir också enklare då man har ett långsiktigt mål

 

Vad kan vi då göra för att hjälpa dig?

Vi hjälper er att lägga upp en plan för företagets närvaro på webben. En guide hur företaget ska tänka webb i verksamheten. Vilka komponenter skall ingå. Bruset på Internet är gigantiskt, antalet hemsidor ökar dramatisk och läsarna blir alltmer svårflirtade och ställer allt högre krav på att bl a en hemsida ska ge snabb och professionell information. Utöver hemsida eller webbplats, innehåller strategin CMS publiceringssystem, domän, drift, internt, sökoptimering, sociala medier och mobilanpassning.

Kontakta oss så hjälper vi er att ta fram webbstrategin!