SEO – Sökoptimering eller sökmotoroptimerng

Sökoptimering eller sökmotoroptimering syftar till att optimera en hemsida så den är så bra anpassad som är möjligt för sökmotorer att hemsidan får trafik från sökmotorn. Då vi i Sverige använder google till största delen, fokuserar texten nedan på google i första hand. Men självklart har vi alla sökmotorer i tankarna när vi jobbar.

Google har miljarder sidor indexerade i sitt register, de vet och registrerar vilka sidor som folk faktiskt har nytta av. Fristil hjälper dig att visa att din hemsida med ditt innehåll faktiskt är av nytta för potentiella besökare.

Traditionellt har man tidigare arbetat med metoder som inte skapat något direkt värde för besökaren då syftet varit att lura sökmotorerna. Som SEO köpare ska man idag vara vaksam om SEO leverantörer börjar prata länkfarmar och garanterade placeringar.

Vårt mål är att hitta och mäta hur SEO bäst skapar mervärde för ert företag. Vi vet att fler kontakter, fler köp, fler leads mm är en mer korrekt siffra än enbart fokusera på placeringar i Googles sökträffar.

En exempel kund säljer prenumerationer på sin sida. Genom att mäta hur många som tecknar sig för en ny prenumeration snarare än platsen på google ser vi hur effektivt SEO arbetet är. Detta ger dessutom kunden en möjlighet att mäta och jämföra olika insatser mot varandra. Vad ger SEO kontra annonsering?

Fristils SEO i tre steg

Vi jobbar initialt i tre steg. Steg 1 och 2 fokuserar på att man har de tekniska förutsättningarna som behövs för att bedriva ett modernt SEO arbete. Steg 3 hjälper er med grunden för hur ni bör skapa innehåll och därigenom det värde som Google efterfrågar idag. Samt skapa och identifiera mätbara mål för utvärdering. Nedan finns en kort sammanfattning om respektive steg.

Steg 1:

Teknisk SEO analys med rapport och löpande 6 månaders kontroll

Vi genomför en fullständig teknisk SEO-analys till en fast kostnad samt en löpande kontroll var 6:e månad. Rapporten som levereras som en pdf innehåller översikt över eventuella fel och varningar samt noteringar. I uppdraget ingår även en 60 minuters genomgång av rapporten på plats hos oss.

Teknisk SEO tar hänsyn till webbplatsens uppbyggnad och identifierar ett antal punkter som krävs för att sidan skall hålla sig till Googles Guidelines för att inte få en lägre ranking. I vårt arbete identifierar, och genomsöker vi ett stort antal punkter för att säkerställa sidans kvalitet. 

Steg 2:

Åtgärdslösning av resultat från Steg 1

Här utgår vi från den tekniska analysen (Steg 1) och åtgärdar fel och varningar som kan åtgärdas utifrån den tekniska lösningen. Innan vi påbörjar detta arbete lämnar vi alltid en uppskattning av tid/kostnad. Finns det tekniska begränsningar på hemsidan kan dessa aktivt skada SEO arbetet och på så sätt får man inte ut det förväntade av investeringen.

Steg 3:

Sökordsanalys 5-50 och löpande 3 månaders kontroll

Det viktigaste efter inlänkar, i dagens SEO är att skapa innehåll som är användbart och hjälpsamt för besökaren, exempelvis via text, bild och film. När man lyckats får man besökare som blir engagerade, driver trafik och skapar direkta eller indirekta konverteringar på hemsidan.

Sökmotorerna är idag väldigt bra på att identifiera dessa värden och premierar sidor med bättre synlighet. För att skapa dessa värden börjar vi med en kort workshop för att få förståelse för er bransch. Vi behöver även kunskap om konkurrenter och sökord som används inom branschen.

Efter workshopen väljer ni ut 5-10 sökord som vi konverterar och kombinerar till sökfraser som vi sedan väljer ut ca 50 st där varje sökfras visar:

  • Antal sökningar/månad
  • Nuvarande placering
  • Sökordskonkurrens

Sökfraserna minskar vi tillsammans ner till 15 st som vi bedömer som mest optimala och lönsamma att jobba med, och som har bäst potential att driva trafik och skapa konverteringar. Resultatet levereras i en rapport (pdf) med våra rekommendationer där vi går igenom analysen och vad som krävs för att bli synlig på de rekommenderade sökfraserna. Denna rapport innehåller alla viktiga nyckeltal som hjälper er att fortsätta arbetet den kommande perioden.

Tillval:

Workshop “SEO Strategi & Coaching”

Vi sätter ihop en workshop i våra lokaler eller hos er där innehållet blir unikt för er verksamhet. Under workshoppen kommer vi aktivt hjälpa er att arbeta enligt de strategier, tankar och mål som satts upp. Vi kan bl a hjälpa er med hur ni får ut det mesta av en artikel. Hur ni skall publicera den och hur den skall hanteras för att skapa intresse. Vi kan även aktivt revidera och utvärdera arbetet som gjorts och den strategi som finns.

Tillval:

Engagerande Innehåll

Vi skapar och publicerar innehåll som är användbart och hjälpsamt för era besökare utifrån era önskemål, tankar och ev strategier. Genom vårat perspektiv utifrån och eran kunskap kan vi hjälper er skapa innehåll med både hög standard men även engagemang för de som inte är insatta i ert företag och produkt.

Tillval:

Facebook Instant Articles

När ni publicerar innehåll så kan man via Facebook publicera innehållet så det är enklare, snabbare och mer lättillgängligt på mobila enheter på Facebook. Vi hjälper er att förenkla processen så att när en text delas på Facebook kommer den visas som en Instant article på de enheter som stödjer detta. Instant articles  laddas 10 gånger snabbare och läses ca 20% fler gånger än vanliga länkar. Här kan du läsa mer om Facebook instant Articles

Tillval:

Google AMP – Accelerated mobile pages

På samma sätt som Facebook vill göra innehåll mer tillgängligt på mobilen arbetar Google med en liknande teknik. Söker man från en telefon kommer sidor med AMP aktiverat att få fördel mot sidor som inte har det när det gäller mängden visningar. Sidan kommer dessutom laddas snabbare för din besökare.