Direkt respons! Däri ligger skillnaden mellan marknadsföring inom sociala medier vs. traditionell marknadsföring. 

logotyper till sociala medier

Tryckta annonser kommer att finnas där vare sig du som konsument vill se dem eller inte. Inom sociala medier kommer folk inte att lyssna eller agera om portalen eller budskapet inte kan ses som intressant eller, som i många fall på webben, det verkar påfluget. Vill du lyckas inom sociala medier kräver en annan typ av kunskap, nämligen social kompetens.

Du måste finnas där!

Är du inte på plats, finns du inte. Du måste ha en närvaro på Twitter, Facebook och de andra kanalerna för att kunna synas och verka.

Hör vad människor egentligen vill säga!

Lyssna på folk, både aktivt via ditt Twitterflöde eller Facebook forum.

You talk the talk, but do you walk the walk?

”Mycket snack och liten verkstad” funkar inte! Bidra aktivt med information. Hittar du något intressant på webben, dela med dig! Länka vidare till intressant information som du hittat, både med anknytning till det du sysslar med och det du vill förknippas med. Man bör i största allmänhet utvidga din närvaro på sociala medier. Facebook, Twitter, YouTube, men också andra kanaler som t ex. Linkedin blir allt viktigare för din marknadsföring. Dessa medier blir då viktiga verktyg när man snabbt vill nå ut till en stor grupp människor som redan har visat ett intresse för ditt företag.