Allmänna avtal

Senast ändrat: 2017-03-01


1 Design
1.1 Kund väljer valfri designmall ur Enfoldtemats galleri. Individuellt anpassade layouter görs inom ramarna för temats flexibilitet.

1.2 Alla texter och bilder levereras digitalt av kund. Copy och bildbehandling offereras separat vid önskemål. Bildinköp ingår ej med undantag om det står specificerat i offert. *Högkvalitativa bilder från någon av våra bildbanker. Lägg till fler bilder fr 500 kr/st.

1.3 I de fall Fristil Reklam & Webbyrå tagit fram webbdesign av hemsidan tillfaller den exklusivt byrån och kan efter lansering köpas som desigmall och användas av andra kunder.

1.4 Levererad hemsida eller funktion stöds av de vanligaste webbläsarnas två senaste versioner (Chrome, Safari, Firefox, Edge).


2 Tidplan
2.1 Fristil informerar om projektstart och leveransdatum. Normal leveranstid efter mottagit komplett material är ca 2-3 veckor.


3. Betalningsvillkor
3.1 Upphandlad offert faktureras 50% vid start och 50% vid godkänd leverans om inget annat avtalats. Abonnemang aktiveras direkt.

3.2 Ev tillkommande arbeten såsom fotografering, copy, resor, möten, support mm. debiteras från 1200 kr/påbörjad timme.
Resersättning utgår med 38 kr/mil.

3.3 Moms tillkommer på alla summor.


4 Abonnemang och avtal
4.1 Avgifter för abonnemang debiteras vid projektstart och skall erläggas 3 månader i förskott efter mottagen faktura.

4.2 Alla Fristils abonnemang omfattar 24 månaders bindningstid med tre månaders uppsägningstid om inget annat avtalats. Betald abonnemangsavgift återbetalas inte vid uppsägning. En uppsägningsavgift på 4500 kr/domän tas ut för förbetald driftskostnad, hantering av överlåtelse för webbhotellets adminpanel och konto. Befintlig e-post och installation på nytt webbhotell ingår ej.

4.3 Drift & Supportavtal avser WordPress grundinstallation på av Fristil valt webbhotell. Support omfattar inte ändring av- alt publicering av innehåll, funktionalitet, uppdateringar ej utförda av Fristil samt plugins, tekniska funktionsproblem, kod eller program från tredje part. Vid semestrar och helgdagar erbjuder vi begränsad support.

4.4 Fristil har rätt att höja abonnemangsavgiften, för framtida avtalsperioder, i enlighet med tjänsteproduktionsindex (TjPI SNI 2007 62) utan att informera kund i förväg.

4. 5 Om inte annat anges så är eventuella rabatter av engångskaraktär och gäller endast första avtalsperioden.

4.6 Fristil äger rätt att säga upp avtal före avtalstidens slut om abonnenten inte följer ingånget avtal. Meddelande om uppsägning kommer ske
skriftligen per post eller e-post. Uppsägningen anses ha skett två dagar efter skickat e-post meddelande.


5 Begränsningar och förbehåll
5.1 Fristil ansvarar endast för skada som uppkommit vid oaktsamhet från Fristils sida.

5.2 Fristil är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt vid något fall för indirekt skada, indirekt förlust eller följdskada pga exempelvis driftstopp eller funktionsproblem.

5.3 Fristil garanterar inga nivåer vad gäller ranking eller resultat på sökmotorer.

5.4 Avtalet kan inte överföras på annan part.


6 Giltighetstid
6.1 Offert är giltig 30 dagar från ovanstående datum.